NL
NL

DE REGELS VAN HET SCHERMEN

Wil je leren schermen? Hier vind je de regels om correct en veilig te kunnen sporten.

visual-de-regels-van-het schermen-650

De regels van deze discipline werden overgenomen van het slagveld en het duel, en zijn eenvoudig: je moet je tegenstander proberen te raken met je wapen zonder zelf geraakt te worden. Hierbij moet je natuurlijk wel bepaalde grenzen respecteren, en fair play en eer belangrijk vinden.

De piste waarop de schermers elkaar bevechten is veertien meter lang en tussen anderhalve en twee meter breed.

Een aanval, of match als je de score bijhoudt, gaat meestal over vijf of vijftien treffers (of punten). Je mag echter ook een aanval doen om één enkel punt om de geest van het duel op te roepen. Dit kan ook in tien of vijftig treffers, in aflossing in teams, de mogelijkheden zijn legio.  

De schermers vatten het gevecht aan vanop de stellingslijnen, op vier meter afstand van elkaar. Nadat hij nagekeken heeft of beide tegenstanders klaar zijn voor het gevecht, en 'en garde', geeft hij het bevel 'Allez!', waarmee hij het gevecht opent. Het Frans is hierbij inderdaad de officiële, internationale voertaal bij het schermen.  

De beperkingen of regels zijn:~- die van de piste (of loper): je mag er niet van afstappen,~- die van de geldige zone (afhankelijk van het gekozen wapen): om een treffer te maken moet je je tegenstander raken in een vastgelegde zone,~- die van het waardige gevecht: de tegenstander en de scheidsrechter groeten, geen lijf-aan-lijfgevechten, geen opzettelijk geweld, het sportieve karakter niet schenden, geen gevaarlijk gedrag, het gevecht ook niet uit de weg gaan enz.,

- voor de degen; de tijdsregel: drie wedstrijden van elk drie minuten,~- voor de sabel en het floret: de regels van de conventie (zie onder).  

Als een schermer zijn tegenstander in een geldige zone raakt, legt de scheidsrechter het gevecht stil met het bevel 'Halt!'. Als slechts één schermer een treffer maakt, krijgt hij dat punt toegewezen. Als beide schermers elkaar raken in een korte tijdsinterval (variabel volgens de wapens, we spreken hier over enkele tienden van een seconde) dan krijgen beiden een treffer.

In dat geval: ~- Bij de degen krijgen beiden een punt.~- Bij het floret en de sabel wordt de conventie toegepast om de treffer toe te wijzen.~Degene die voorrang had op het moment van de dubbele treffer krijgt dan het punt. Je hebt voorrang van aanval als jij volgens de regels degene bent die eerst mag aanvallen. Je voorrang kun je kwijtspelen als de aanval gepareerd wordt door je tegenstander, als de aanval doel mist, of als je tegenstander een actie plaatst waardoor hij de voorrang krijgt (een nieuwe slag plaatst, bijvoorbeeld) of als de aanval niet perfect uitgevoerd werd. 

Als de treffer werd toegekend gaan de twee schermers weer op hun stellingslijn staan. In de loop van de 20ste eeuw werden er kleine elektrische systeempjes in de wapens geplaatst. Via geleidende vesten konden treffers nu ook duidelijk gezien worden doordat er lampen aangingen naast de piste als een schermer geraakt werd. De scheidsrechter maakt hiervan ook gebruik omdat het ondubbelzinnig duidelijk wordt wie er geraakt is.

En voor rolstoelschermers?

De schermers nemen tegenover elkaar plaats, in een rolstoel die specifiek gemaakt is om te rolstoelschermen. Zij zitten precies op een hoogte van 53 cm, rolstoelkussen inbegrepen. 

De beide rolstoelen worden met de wielen vastgemaakt op een carbon plaat. De carbon platen zijn met elkaar verbonden door een metalen arm waardoor ze verder van of dichter naar elkaar toe geschoven kunnen worden voordat ze worden vastgezet.

De afstand wordt bepaald door de schermer met de kortste arm. Zodra de afstand bepaald is, kan die gedurende de wedstrijd niet meer veranderd worden.

De schermer houdt met de ene hand zijn wapen vast, en met de andere de armsteun van zijn rolstoel. Tijdens de wedstrijd mag de schermer niet opstaan (hij moet steeds één bil op de rolstoel houden) of zijn benen gebruiken.

De outfit van de schermers is dezelfde als die bij staande schermers, behalve bij de degen waar er nog een soort elektrische deken wordt toegevoegd zodat treffers op benen niet tellen omdat zij een te gemakkelijk doelwit zijn.

De regels voor het rolstoelschermen zijn dezelfde als voor het staand schermen, behalve bij de degen: treffers onder de heuplijn zijn niet geldig

De classificatie voor het rolstoelschermen is onderverdeeld in drie categorieën

Categorie A: schermer met evenwicht in de romp. (Paralympisch)

Categorie B: schermer zonder evenwicht in de romp.

Categorie C: tetraplegie (geen paralympische sport)

 

Belangrijk: de mise en garde gebeurt zonder wapencontact. De wapen moeten strikt immobiel blijven vanaf het begin van de wedstrijd. 

Er zijn drie scheidsrechters aanwezig: één voor de wedstrijd en twee extra scheidsrechters. Deze twee extra scheidsrechters zorgen ervoor dat de schermers goed blijven zitten.

In de categorie voor mensen met een visuele beperking zorgt een ondoorzichtig masker onder het normale masker voor een gelijk zicht voor beiden.

OOK DEZE TIPS KUNNEN JE INTERESSEREN