DECATHLON KOOPT JOUW ZONNE-ENERGIE

IN RUIL VOOR SPORTGERIEF!

Decathlon koopt jouw zonne-energie

Groene stroom neemt een steeds prominentere rol in in onze maatschappij, en is toevallig ook één van de pijlers waar wij bij Decathlon steeds meer op in willen zetten. Daarom pakken we graag uit met een primeur in België: wij kopen jouw stroomoverschotten, in ruil voor sportgerief. Faire deal toch, of niet?!

Voor de duidelijkheid, we hebben het natuurlijk over de stroom die wordt opgewekt door zonnepanelen. Diezelfde panelen die we steeds vaker zien opduiken in onze Belgische straten. Sinds 1 januari 2021 wordt een installatie van zonnepanelen in Vlaanderen steeds voorzien van een digitale teller, en dus niet meer de terugdraaiende versie van weleer.

Dat betekent dat jij - als je sinds kort zo’n digitale teller hebt - je geproduceerde stroom die je niet meteen gebruikt, eigenlijk terug kan verkopen aan de netbeheerder met een terugleveringscontract. Jammer genoeg bieden de traditionele energieleveranciers hier slechts een gering bedrag voor in de plaats. Zonder terugleveringscontract ‘absorbeert’ de netbeheerder je stroom trouwens zelfs zonder vergoeding.

LOKALE PRODUCTIE EN VERBRUIK STIMULEREN

Decathlon wilt zich steeds meer richten op het gebruik van groene stroom in zijn filialen, en daarbij is de elektriciteit van onze eigen sporters natuurlijk meer dan welkom. Wij kopen je overschotten, want we willen graag het lokaal opwekken én verbruiken van energie stimuleren. Dit doen we voor een waarde van 4,5 eurocent per kWh, min of meer het dubbele van wat de energieleveranciers momenteel gemiddeld bieden met een terugleveringscontract. De optelsom van jouw verkochte energie zetten we om in een waardebon die je in onze winkels of online kan besteden aan nieuw sportgerief. En zeg nu eerlijk, je bezoek aan Decathlon Antwerpen, Verviers of een van onze andere filialen wordt er toch alleen maar leuker op, als je weet dat het licht daar elke dag aangaat, mede dankzij jouw hulp!

zonnepanelen
Zonnepanelen

GROEN IMAGO

Het project kadert perfect in de langetermijnvisie van Decathlon en het groene imago dat we steeds meer willen uitstralen. Joeri Moons, onze Sustainaible Development Leader, legt uit: “We staan aan het begin van een energietransitie, en daar willen we bij Decathlon graag pionier in zijn. Lokale hernieuwbare energie stimuleren is ons doel, en we betrekken graag onze eigen trouwe sporters bij deze transitie.”

Het nieuwe energiemarktmodel werd ontwikkeld door energiestudiebureau Zero Emission Solutions. “Hernieuwbare energie kan enkel subsidieloos worden wanneer een correcte prijs voor de groene stroom wordt betaald. Het door ons ontwikkelde en gefinetunede marktmodel zorgt daarvoor”, aldus Alex Polfliet, zaakvoerder van Zero Emission Solutions.

DE GROENE EVOLUTIE VAN DECATHLON IN CIJFERS:

- 27% van onze stroom komt uit zonnepanelen

- 25 van onze filialen hebben zonnepanelen op hun dak

- In 2021 willen we van 27% naar 33% evolueren

- 100% van onze hernieuwbare energie is afkomstig van Belgische wind en/of zon

- De zonnepanelen van Decathlon leveren de hoeveelheid elektriciteit van 1050 gezinnen per jaar.

zonnepanelen
Decathlon koopt jouw zonne-energie