NL
NL

Je gps goed instellen op Android voor Decathlon Coach

Heb je een gps-probleem? Lijkt de afstand je niet accuraat? En de hoogtemeting ook niet? Stel je gps dan zo in dat hij helemaal perfect presteert.

decathlon coach scherm

De sterkte van het gps-signaal kan verschillen onder invloed van externe factoren en hangt niet noodzakelijk af van de app of van je telefoon. Voor een goed gps-signaal moet de chip in je telefoon zich immers met minstens 5 satellieten verbinden om een precieze positie te bepalen.

Het weer, verschillen in de luchtdruk en ook de positie van de satellieten rond de aarde kunnen een invloed hebben op de mate waarin je telefoon erin slaagt om het signaal op te vangen. Al die externe factoren zorgen ervoor dat het niet eenvoudig is om precies te bepalen waarom een gps minder goed presteert.

 

Hier volgen enkele stappen die je moet doorlopen om je telefoon zo goed mogelijk in te stellen en de impact van externe factoren te beperken:

1. Start je telefoon helemaal opnieuw op, door hem eerst uit te zetten en dan weer aan.

2. Schakel de gps van je telefoon volledig uit en zet hem dan weer aan.

3. Zorg ervoor dat je gps ingesteld staat op 'hoge precisie': Instellingen > Positie > Hoge precisie

lokalisatiemethode

4. Zorg ervoor dat de energiebesparende stand of elke externe app waarmee je energie bespaart uit staat.

5. Installeer de app Android GPS Status & Toolbox waarmee je de parameters van je gps kan instellen.

6. Gebruik in deze app het menu: > Menu > Beheer staat A-GPS > RESET. Daarmee kan je de parameters van je gps resetten.

gps status & toolbox

7. Open de app Decathlon Coach en wacht met je telefoon in de hand tot de app aangeeft "Gps-signaal gevonden"

 

Als het probleem zich blijft voordoen, contacteer ons dan op het adres support@geonaute.com. Wij helpen je zoeken naar een duurzame oplossing.