DE 5 ELEMENTAIRE BELEEFDHEIDSREGELS VOOR IN HET ZWEMBAD

Een zwembadis per definitie een plek waar welzijn, inspanning en plezier ALTIJD op de eerste plaats moeten komen!We willen in geen geval dat "baantjes trekken in het zwembad" synoniem wordt van "het is altijd wel wat" ... Daarvoor is het belangrijk een erezaak te maken van goede gewoonten, een gepaste houding en wellevendheid om probleemloos het zwembad te delen met andere zwemmers.

Zwemrichting, hygiëne, beleefdheid ... Nabaiji herinnert je vandaag aan de 5 elementaire regels van het "solidair zwemmen"!

number1

RESPECTEER DE ZWEMRICHTING

Je zal het al wel gemerkt hebben: de zwemrichting in het zwembadis dezelfde als die op de weg, aan de rechterkant (tegen de wijzers van de klok). Als ze niet gerespecteerd wordt, is een botsing vaak onvermijdelijk. En als jij daar de schuldige van bent, word je zeker het onderwerp van spot, en krijg je in het slechtste geval een tik op de vingers ... Een hoogst ongemakkelijke situatie, daar zal je het wel mee eens zijn!Ook al weet de meerderheid van de mensen dit, toch zijn er bepaalde zwemmers die, al dan niet bewust, de neiging hebben op hun gemak in het midden van de baan te zwemmen.Dat is heel vervelend voor de andere zwemmers: sommigen moeten smaller bewegen om te kunnen kruisen, anderen moeten ervan afzien voorbij te steken uit angst tegen een andere zwemmer op te botsen. Merk ook op dat keren aan de linkerkant van de baan moet gebeuren. Als die kant bezet is door stilstaande zwemmers, moet je in het midden draaien, maar nooit of te nimmer aan de rechterkant!

number2

ORGANISEER JE ZWEMBEURT OP EEN HANDIGE MANIER

Tijdens het spitsuur, wanneer het zwembad overvol is, kan je je training daar best op afstellen. Voor een geslaagde training , zelfs in een volle zwembaan, vermijd je beter de vlinderslag, waarmee je in de breedte veel plaats nodig hebt, waardoor je het risico loopt andere zwemmers te stoten.Rugcrawl kan je uitsluitend beoefenen als je goed blindelings je richting kan aanhouden, zodat je niet in een aangrenzende baan terechtkomt. Zo kan je talrijke bostingen vermijden! Voor wat trainingsmateriaal betreft: een overvol zwembad is niet meteen de beste plaats om je swim paddles of zwemvliezen boven te halen. Het is immers een feit dat het bij een hoge concentratie aan gebruikers bijna onmogelijk is geen contact te maken met andere zwemmers. Met zwemvliezen en  swim paddles kan je gemakkelijk iemand schrammen bezorgen of pijn doen bij een aanvaring. Dus: alles met mate ...

number3

RESPECTEER DE REGELS VAN HET ZWEMBAD VOOR HYGIËNE

"Waarom moet ik een badmuts op?" "Ik hoef niet te douchen, ik ga toch naar het zwembad!" "Een bermuda is hetzelfde als een zwembroek!" Wie heeft dat nog nooit te horen gekregen? Toch worden deze  regels voor hygiëne vastgelegd om een maximum aan waterpret en  veiligheid te bieden aan de gebruikers van het zwembad. Vervuiling in het zwembad kan immers op verschillende manieren ontstaan. Of het nu gaat om het verspreiden van haren, cosmetica of andere resten in het water, ze wakkeren allemaal de onaangename chloramines aan. Die chloramines zijn chemische vebindingen die symptomen als allergie, irritaties en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Om dit soort complicaties te vermijden, is het dus onontbeerlijk de regels voor hygiëne te respecteren, met het oog op een betere kwaliteit van het water en dus ook van je training!

number4

RESPECTEER DE ANDERE ZWEMMERS

Soms kan het gebeuren dat een zwemmer  een beetje trager is dan jij, dat een andere niet helemaal aan de rechterkant zwemt, en dat een derde je stoot of dat die bovenop je is gedoken  (ja hoor, dat kan gebeuren ...). In deze gevallen, en ervan uitgaand dat je geen schadeformulier bijhebt in je badpak, moeten kalmte, verzoening en een verontschulidiging (als je in fout bent) de norm zijn. Om dit soort aanvaringen te voorkomen, is het belangrijk nooit te stoppen in het midden van een baantje, en ook niet aan de rechterkant aan het einde van het zwembad.Als je een zwembaan  moet oversteken in de breedte, kijk dan eerst naar rechts en naar links voor je vertrekt. Wacht bij het stoppen ook tot alle andere zwemmers  hun draai beëindigd hebben en zich hebben afgezet tegen de muur voordat je weer vertrekt. Tot slot: ga niet sneller zwemmen wanneer een andere zwemmerje voorbijsteekt! Het is tenslotte geen wedstrijdof zwemduel! Laat hem of haar voorbij en zwem verder op je eigen ritme.

number5

RESPECTEER HET NIVEAU IN DE BANEN

In openbare zwembaden zijn de  zwembanen vaak verdeeld naargelang het niveau van de zwemmers. Ze kunnen verschillende namen krijgen, maar meestal is er een baan bestemd voor "trage" zwemmers , één voor "snelle"  zwemmersen, minder vaak, een baan bestemd voor zwemmers uitgerust met zwemvliezen en/of swim paddles. Voor je in het’waterspringt, neem je dus best even de tijd om het materiaal, de techniek en de  snelheid te observeren van de gebruikers die al in het water zijn, om je niveau te bepalen en je trainingsstrook te kiezen. Jezelf te hoog inschatten is nergens goed voor. Eenmaal je in het water zit, zou je andere zwemmers  kunnen hinderen, of zelf door hen gehinderd worden (of ze nu swim paddles hebben of niet) en/of een verkeerd trainingsritme aannemen, waardoor je er niet het verwachte plezier uit zal halen.

Het is overduidelijk dat, naast deze basisregels voor samenleving in het zwembad, het zeer misplaatst zou zijn te rennen rond het zwembad, de andere zwemmerste duwen, de rust te verstoren of te gooien met om het even welk projectiel.

 

Allemaal tezamen zorgen we ervoor dat "baantjes trekken in het zwembad" altijd gelijkstaat aan "plezier zat"!

NAAR BOVEN