DE VOORRANGSREGELS BIJ HET SURFEN EN BODYBOARDEN

Surfen en bodyboarden staan erom bekend dat het vrije sporten zijn, maar toch moet een beginnend surfer enkele voorrangsregels kennen die hij moet toepassen in het water. De bedoeling hiervan is immers om ongevallen te voorkomen en de golven van iedereen te respecteren. De belangrijkste regel is natuurlijk goed fatsoen en hoffelijkheid tonen.

1

REGEL 1: ZWEMZONES

Het wordt sterk afgeraden en is verboden om te bodyboarden, surfen of suppen in zones die zijn voorbehouden voor zwemmers. Die zones worden vaak bewaakt door redders en zijn aangegeven met gekleurde vlaggen. Door uit die zones weg te blijven, vermijd je aanvaringen en ongevallen. 

voorrangsregel_surf_zwemzones
2

REGEL 2: DE VOORRANG OP DE GOLF BIJ HET SURFEN EN BODYBOARDEN

De surfer met het groene surfboard ligt het dichtst bij het brekende deel van de golf, "top" genoemd, en heeft voorrang op de surfer met het rode board. Die voorrang geldt zo lang de golf duurt, andere surfers mogen net zomin als de surfer met het rode board starten op de golf.

voorrangsregel_surf_golf
3

REGEL 3: JE RICHTING OP DE GOLF AANGEVEN BIJ HET SURFEN EN BODYBOARDEN

Wanneer een golf tegelijk naar links en naar rechts breekt, hebben beide surfers voorrang. Het belangrijkste is dat je met de ander communiceert om aan te geven of je naar links of naar rechts wil gaan. Ideaal is dat je aan andere surfers die op dezelfde golf willen surfen aangeeft naar welke kant je gaat. We herhalen dat goed fatsoen en hoffelijkheid hier de kernwoorden zijn.

voorrangsregel_surf_richting
4

REGEL 4: ELKAAR KRUISEN BIJ SURFEN EN BODYBOARDEN

Wanneer twee surfers elkaar gaan kruisen op een golf die naar binnen breekt, dat wil zeggen naar links en naar rechts, heeft geen van beiden voorrang. In dit geval wordt aan de twee surfers aangeraden om zo snel mogelijk uit te golf te gaan om een botsing te vermijden.

voorrangsregel_surf_kruisen
5

REGEL 5: TERUGKEREN NAAR DE "TOP" OP EEN SURFBOARD/BODYBOARD

Wanneer je gedaan hebt met surfen op je golf, ga je altijd om de golven heen weer naar boven zodat je de surfers die nog rechtop staan niet hindert. Wanneer de "rij" golven lang is, steek je altijd over waar de golf het minst diep is (daar waar geen surfers bezig zijn), om een botsing te vermijden.

voorrangsregel_surf_terugkeren_top
6

REGEL 6: EEN VAL IN DE IMPACTZONE

Wanneer je valt in de "impactzone" (de plaats waar de golven breken), probeer dan niet om weer recht naar de "top" te gaan. Wacht eerst tot de golven voorbij zijn en blijf in de branding, waarbij je je board vasthoudt. Ga dan om de golven heen weer omhoog naar de "top" zoals hieronder uitgelegd.

voorrangsregel_surf_val
7

TIP VOOR SURFERS EN BODYBOARDERS:

Als je per ongeluk de voorrang van een andere surfer "afneemt" zonder dat je je hiervan bewust was, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk uit de golf te gaan. Vaak vind je de voorrangsregels terug op borden aan de toegang tot het strand of in surfscholen.

NAAR BOVEN