JE PAARD VAN HAND LEREN VERANDEREN

Van hand veranderen is een oefening die vereist is vanaf een bepaald dressuurniveau. Zowel bij jumping als bij dressuur is het belangrijk dat de beweging correct wordt uitgevoerd om het evenwicht niet te verstoren tijdens het galopperen. Dit is essentieel om alles goed te laten verlopen, ongeacht je discipline.

Ruiter op haar paard

DE SCHOUDERS OF HEUPEN INZETTEN

Ga eerst na of je de schouders of heupen naar wens kunt inzetten, ongeacht de gang.

Oefening om de schouders in te zetten:

Stel je op in een cirkel, de hals van je paard is gebogen. Vraag je paard om de buiging te veranderen en zo de punt van de neus naar buiten te plaatsen. Behoud deze buiging en verklein de cirkel door de schouders naar binnen te brengen. Doe enkele stappen en ga dan weer rechtdoor of vergroot de cirkel. Doe dit eerst in stap, vervolgens in draf en dan in galop. Oefen dit in op beide handen.

Onthoud het volgende:

KLEINE CIRKEL: SCHOUDERS NAAR BINNEN EN LICHTE BUIGING VAN DE HALS NAAR BUITEN.

GROTE CIRKEL: LICHTE BUIGING VAN DE HALS NAAR BINNEN.

Houd de kleine cirkel niet te lang aan, want dat vergt een grote inspanning van je paard. Het is beter om kleine en grote cirkels af te wisselen.

Ruiter op haar paard in galop

Werken in galop

Wanneer jij en je paard deze oefeningen onder de knie hebben, kun je beginnen met werken in galop.

Het principe "van hand veranderen" houdt in dat je in galop overgaat in een galop. Dit betekent dat je de beweging vraagt op dezelfde manier die je gebruikt om over te gaan in galop, maar dan terwijl je al in galop bent. Zo eenvoudig is het (in theorie).

Voordat je van hand verandert, moet je eerst nagaan of je paard goed overgaat in galop door herhaalde overgangen te vragen. Je paard moet kunnen overgaan in galop vanuit stap, draf of stilstand om van hand te kunnen veranderen. Als dit niet het geval is, kun je problemen krijgen.

Vervolgens moet je nagaan of je paard in contragalop kan gaan.Het is heel belangrijk om dit te weten. Wissel dus je overgangen af, een keer op de ene hand, een keer op de andere, op beide handen. Je paard moet begrijpen dat hij naargelang van de hulpen niet op dezelfde voet mag vertrekken.

Nu ben je klaar om je paard te vragen van hand te veranderen. Begin bijvoorbeeld met de linkerhand. Ga met je paard in een werkgalop en zoek een goed evenwicht. Ga naar de hoek, zonder een te grote halsbuiging en met de nek enigszins hoog.

Doe alsof je diagonaal zal gaan. De schouders zijn naar binnen gericht, de hals is iets naar buiten gebogen. Vraag de verandering van hand door naar rechts te gaan en om rechts aan te springen in galop.

Ruiter op haar paard in galop

Tips

Als je paard alleen vooraan van hand verandert: werk meer aan je galop voor de hoek. Zorg voor wat meer activiteit zonder echter sneller te gaan. Je eigen beenactie moet ook preciezer zijn.

Als je paard alleen achteraan van hand verandert, is het evenwicht niet constant. Je moet de nek wat hoger brengen en de halsbuiging met meer precisie omkeren.

Als je paard in twee keer van hand verandert:Je handelingen zijn waarschijnlijk niet goed gecoördineerd, of je paard heeft onvoldoende evenwicht tijdens het galopperen.

De sleutel tot succes: de kwaliteit van je galop zal de kwaliteit van de verandering van hand bepalen. Met andere woorden, als je galop slecht is, kan je paard de verandering van hand niet goed uitvoeren.

Oefening om de heupen in te zetten: stel je op in een cirkel en werk op een afzonderlijk binnenbeen om de heupen naar buiten te brengen. Let op dat je de binnenhand niet blokkeert.

NAAR BOVEN