YOGA VOOR JONGEREN

Ontspanning, meditatie en even een break nemen van het drukke, dagelijkse leven... hieraan denkt men als men het over yoga heeft. Dat lijkt nu niet direct te passen bij het energieke leven van jongeren, waarin altijd wordt gezocht naar nieuwe uitdagingen. Maar als we er serieus naar kijken, dan blijkt dat yoga kan bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, die vaak nog zoekende zijn, en die op verschillende fronten met de nodige druk te maken hebben. Laten we even de positieve effecten van deze vermaarde, eeuwenoude traditie doornemen, die ons lichaam en onze geest weer met elkaar in harmonie brengt. Domyos vertelt u alles over yoga voor jongeren.

number_1

MET YOGA KOM JE WEER TOT JEZELF

De school die druk uitoefent, constante veranderingen of familieproblemen: jongeren kunnen door allerlei factoren stress ervaren. Het ritme van het dagelijks leven is toegenomen, en er blijft voor jongeren maar weinig tijd over om zichzelf te vinden en al die grote veranderingen in het leven te bevatten. Welnu, yoga is in feite een pauze, een pas op de plaats waardoor de jongere zich even geheel op zichzelf kan richten. Hier kan de jongere de tijd nemen om geleidelijk aan de werking van de verschillende delen van zijn lichaam te begrijpen. Het veroorzaakt een gevoel van welzijn en rust. Daarnaast zorgt het voor een goede fysieke conditie en voor lenigheid.

number_2

YOGA: EEN SOLIDE BASIS VOOR DE TOEKOMST

De adolescentie is een schakelperiode waarin de persoonlijkheid van een kind wordt gevormd en waarin het kind de relatie met zijn lichaam en de relatie met de mensen om hem heen verdiept. De jongere heeft behoefte aan zelfvertrouwen, maar heeft ook handvatten nodig die hem helpen zijn energie te kanaliseren. Yoga kan de jongere hierbij helpen, omdat het vraagt om voortdurende persoonlijke discipline en om een bepaalde mate van opoffering. De vooruitgang gaat geleidelijk in kleine stapjes, waardoor de jongere grip krijgt op de ontwikkeling van zijn capaciteiten en beseft dat inzet belangrijk is om iets te bereiken. Natuurlijk gaan zelfkennis en kennis van de werking van het lichaam hand-in-hand met het vinden van evenwicht, zelfvertrouwen en zelfontplooiing. Zie het als een opwaartse spiraal!

number_3

WAAR EN HOE KAN MEN AAN YOGA DOEN?

We zien steeds meer introductiecursussen of workshops van yoga speciaal voor jongeren. Het doel hiervan is yoga toegankelijker te maken voor jongeren. De cursussen hebben dan ook vaak een ludiek karakter. In de meeste gezelschappen beoogt men de jongeren een aantal oefeningen te leren die achter elkaar met een bepaald ritme worden uitgevoerd, en waarbij ook de individuele benadering belangrijk is. Ademhalingsoefeningen, zelfmassage, houdingen die men alleen of samen met anderen oefent zijn onderdeel van het programma. Het is voor de jongere belangrijk dat hij zich op zijn gemak voelt en zowel een gevoel van vrijheid ervaart als een persoonlijke leercurve. De jongere leert zichzelf te beheersen en leert gebruik te maken van zijn creativiteit. Het is ook mogelijk om buiten aan yoga te doen en het te combineren met andere activiteiten, zoals wandelen.

number_4

HET VERSCHIL MET YOGA VOOR VOLWASSENEN

Bij yoga voor jongeren ligt het accent meer op actie in plaats van op reflectie, maar uiteindelijk zal deze actie bij de jongere zeker tot reflectie leiden. Het is een leeftijd waarop de jongere zijn eigen lichaam leert kennen, een leeftijd waarop nieuwe gevoelens en emoties tevoorschijn komen. Yogasessies in een bepaald ritme en zonder al te veel theorie: ook de yogaleraar dient zijn manier van lesgeven af te stemmen op de jongere. Het beoefenen van yoga mag niet als vervelend worden ervaren en mag geen pijn veroorzaken. De jongere moet zich niet forceren doordat hij bepaalde posities lang moet vasthouden, of doordat hij lastige houdingen moet proberen of langdurige reksessies uit moet voeren.

Het is duidelijk dat jongeren veel baat kunnen hebben bij het oefenen met yoga. Het kan een ontsnapping vormen voor hun drukke leven en het kan een middel zijn om het eigen lichaam en de eigen geest te ontdekken. Competitie speelt geen rol bij yoga: het draait allemaal om het gevoel van welzijn en om zelfontplooiing. Het is juist belangrijk om te groeien als individu door een voorbeeld te nemen aan anderen en elkaar tijdens de beginperiode te helpen. De leraar is voor de jongere een inspiratiebron, maar de jongere zal alleen verder komen als hij zichzelf inspant en zijn creativiteit de ruimte geeft. Het is geen kwestie van eenvoudigweg de verschillende stappen doorlopen.

Mens sana in corpore sano* en een voorbereiding op een volwassen leven, dat is wat bewust en regelmatig beoefenen van yoga kan betekenen voor de opgroeiende jongere.

*Een gezonde geest in een gezond lichaam (Juvénal)

NAAR BOVEN