NL
NL

WAAROM EEN KIND AAN JUDO LATEN DOEN?

Wij geven je een aantal redenen waarom judo zo goed is voor kinderen.

judo enfant

"Wat zullen ze doen? " Een vraag die heel wat ouders zich ongetwijfeld elk jaar opnieuw aan het begin van het nieuwe schooljaar stellen, wanneer ze hun kinderen willen inschrijven in een sportclub. Heb je er al eens aan gedacht om je kind op judo te doen? Wij geven je een aantal redenen waarom judo zo goed is voor kinderen.

Judo is een vechtsport die oorspronkelijk uit Japan komt. De sport wordt beoefend in een judogi (een ander woord voor judopak), en de bedoeling is om de tegenstander op de rug te krijgen, binnen een terrein dat wordt afgebakend door de tatami en met naleving van bepaalde regels om de judogi vast te pakken (die regels noemt men algemeen de Kumi kata). Heel vaak hebben nieuwe judoka's de weg naar de dojo (de plaats waar aan judo wordt gedaan) gevonden omdat een ouder, grote zus of grote broer die sport beoefent of vroeger heeft beoefend. Soms willen kinderen hetzelfde doen als papa of mama. Het gebeurt ook dat ouders, omdat ze die sport zelf hebben beoefend, hun kind op heel natuurlijke en spontane manier meenemen naar een judoclub in de buurt.

VOOR ZIJN LICHAMELIJKE ONTWIKKELING

Een kind dat aan judo doet, zal in het begin vooral zijn motorische vaardigheden en lenigheid verbeteren door de vele oefeningen waarbij ze rollen en zich op allerlei manieren verplaatsen, rechtop en over de grond. Dikwijls zal je kind (gezond) moe thuiskomen omdat hij zich een uur tot anderhalf uur lang helemaal heeft uitgeleefd (dat is doorgaans de duur van een judoles). Judo is een prima sport om kinderen hun tomeloze energie te laten kwijtraken.

judo voor kinderen
outshock judo kinderen

OM TE LEREN VOLHOUDEN

Na een paar maanden regelmatig de lessen bijwonen, zal de jonge judoka worden onderworpen aan een kleine test over de kennis die hij heeft verworven. Dan kan hij zijn witte band ruilen voor een gele (of wit-geel als hij nog heel jong is). Dit belangrijke moment in het leven van een judoka vormt een bekroning voor het geleverde werk en laat hem ook inzien dat hij ernaar kan streven om zijn band te ruilen als hij regelmatig aanwezig is op de lessen en goed meewerkt.

OM REGELS TE LEREN RESPECTEREN

Tijdens de eerste trainingen zal het kind ook kennis maken met de rituelen die de leraar oplegt aan zijn leerlingen. De mat groeten, formeel verbod om met schoenen op de tatami (de judomat) te komen, de leraar groeten aan het begin van de les en de tegenstander groeten voor elke oefening met twee... Dat groeten staat symbool voor het respect voor de plek (de dojo en de tatami) en het respect voor de leraar en dient ook om de partner te bedanken voor de tegenstand die hij zal bieden. Bij het groeten aan het begin van de les wordt ook de plaats van elke judoka duidelijk, want zij staan in volgorde van graad op een rij voor de leraar, van de laagste graad (bij judo begin je met een witte band) rechts van hem tot de hoogste graad links van hem.

OMDAT HET EEN BETAALBARE SPORT IS ...

...en geschikt voor elk figuur, elke leeftijd, met een uitrusting die geen al te grote hap uit het budget neemt. De trainingen verlopen meestal per leeftijdscategorie. De oefeningen zijn aangepast aan het gewicht en de lichaamslengte van de judoka's en door ze samen te brengen in groepjes volgens lichaamsbouw kan iedereen aan bod komen. Dit is uiteraard een buitengewone kans om nieuwe vrienden te maken en iedereen die al jaren aan judo doet, zal je vertellen dat ze er duurzame vriendschapsbanden hebben gesmeed. Judo is ook een heel betaalbare sport omdat je er alleen een judogi voor nodig hebt, die vaak samen met een band wordt verkocht. De enige andere kost is het lidgeld van de club.

OM KENNIS TE MAKEN MET EEN ANDERE CULTUUR

Wie judo zegt, denkt natuurlijk aan Japan. Aan judo doen, is zich ook openstellen voor de cultuur uit het land van de rijzende zon. Alle technieken worden immers aangeleerd met hun Japanse naam en afhankelijk van de leraar worden ze gevraagd bij hun Japanse naam of de Nederlandse vertaling daarvan. De jonge judoka traint dus ook zijn geheugen en leert snel dat de grote heupworp wordt bedoeld als de leraar O goshi zegt. Het groeten en het respect voor de ander op elk moment van de training stamt ook uit de Japanse cultuur.    

OM TE LEREN OMGAAN MET DE STRESS VAN EEN WEDSTRIJD

Alle jonge judoka's kennen het gevoel … Die lichte spanning wanneer je bij een wedstrijd de mat op gaat en tegenover een, meestal onbekende, tegenstander komt te staan. Dat gevoel kunnen ook de allerjongsten al ervaren, want ook zij krijgen de kans om zich te meten met een tegenstander, onder het welwillend oog van een scheidsrechter. In wedstrijden tussen clubs kunnen beginners twee of drie keer een gevecht leveren en heel vaak komen ze dan supertrots naar huis met hun allereerste medaille. Op die eerste wedstrijden krijgen alle kinderen een beloning.    

outshock judo kinderen

En? Ben je nu overtuigd dat judo de perfecte sport is voor je kind?

Dan zeggen we hajime!